Tio Júnior 

Tia Renata

&

Tio Júnior III - Grupo Transporte Legal
Rota do Tio Júnior II - Grupo Transporte Legal
Rota do Tio Júnior III - Grupo Transporte Legal
Tio Júnior IV & Tia Renata - Grupo Transporte Legal -Transporte Escolar Legalizado em São Gonçalo
Rota do Tio Júnior IV & Tia Renata - Grupo Transporte Legal